สมาชิกภาคอีสาน

20 จังหวัด ภาคอีสาน

 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพจากเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 8

 

ผู้ใด๋ เป็น ผู้ใด๋ ใน “ฮักอีสาน”