Blog Detail

เตรียมพบกับ การประชุม Hug Isarn ครั้งที่ 3

19 ก.ย. 19
admin
No Comments

 

เตรียมจัดงานประชุม Hug Isarn โดยร่วมกับ MAB. ครั้งที่ 3

09-11 ตุลาคม 2019

 

 

 

 

 

    จัดงานขึ้นในวันที่ 09-11/10/2019 สถานที่จัดงาน โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี Next Level For The Harvest ” ยกระดับ เพื่อการเก็บเกี่ยว ” Unity For The Harvest

    พระวจนะคำหลักของงานครั้งนี้ คือ : อสย.54:1-3 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงร้องเพลงเถิด โอ หญิงหมันที่ไม่ได้คลอดบุตร จงเปล่งเสียงร้องเพลงและจงร้องเสียงดัง เจ้าผู้ไม่ได้เจ็บครรภ์ เพราะว่าบุตรของแม่ร้างจะมีมากกว่า บุตรของหญิงที่แต่งงาน จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้น และยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไป อย่าหน่วงไว้ จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้น และเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคง เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย และเชื้อสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์ และจะให้มีคนอาศัยในเมืองร้าง อิสยาห์ 54:1‭-‬3 THSV11